http://www.filcom.polsci.uvt.ro

Asist. drd. Adina Baya Print E-mail
User Rating: / 27
PoorBest 
Ian 21, 2007 at 10:22 AM

ADINA BAYA

1.      Studii

 • Universitatea de Vest, Timi?oara

Facultatea de Litere - Doctorand din septembrie 2007.

Conduc?tor doctorat: Prof. Dr. Mircea Mih?ie?

 • Universitatea Central European?, Budapesta

          Catedra de Politici Publice - Masterat în "Politici Media (Media Policies)", 2006 - 2007

Titlul tezei de dizerta?ie: The Concentration of Media Ownership in Romania: Supporting or Challenging Pluralism and Media Freedom? (Concentrarea capitalului mediatic în România: În favoarea sau în detrimentul pluralismului ?i libert??ii presei?)

 • Universitatea de Vest, Timi?oara

Facultatea de Litere - Masterat în "Scriitur? ?i creativitate (Creative Writing)", 2004 - 2006

Titlul tezei de dizerta?ie: Creative Approaches in Advertising Romanian Media Channels (Abord?ri creative în promovarea canalelor media din România)

 • Universitatea de Vest, Timi?oara

Facultatea de Litere - Licen?? în Jurnalism ?i Limba englez?, 1999 - 2003

Titlul tezei de licen??: Mix-marketing în promovarea unui film. Studiu de caz: "Furia" de Radu Muntean

 

2.       Alte cursuri de specializare relevante

 • School of Criticism and Theory, edi?ia a 32-a a unei serii de cursuri postuniversitare organizate în cadrul Universit??ii Cornell, Statele Unite, iunie-iulie 2008
 • Initiation in radio techniques, curs organizat de Ligue de l'Enseignement, Interkulturelles Netzwerk ?i OFAJ. Saint-Julien, Fran?a, august 2002
 • ?coala de var? pe tema Religion, Identities and Politics, organizat? de "Transeuropeens/ Reseaux pour la culture en Europe" Institute - Paris ?i "Euro Balkan Institute" - Skopje. Ohrid, Macedonia, 1-20 iulie 2002
 • Formarea participativ?. Un ghid al mediatorilor, formatorilor ?i profesorilor, training organizat de Asocia?ia Transforma. Timi?oara, mai 2001

3.      Experien?? profesional?

 • Asistent universitar - Universitatea de Vest, Timi?oara, Facultatea de ?tiin?e Politice, Filosofie ?i ?tiin?e ale Comunic?rii, Specializarea Jurnalism (2006 - prezent)
 • Consultant pe proiecte de Online Marketing & PR - Lingo24 Language Translation Services, Marea Britanie (2006 - 2008)
 • Preparator universitar - Universitatea de Vest, Timi?oara, Facultatea de ?tiin?e Politice, Filosofie ?i ?tiin?e ale Comunic?rii, Catedra de Jurnalism (2004 - 2006)
 • Copywriter - Agen?ia de advertising & PR „Profil Communication" Timi?oara (2003 - 2005)
 • Jurnalist (specializat pe domeniul cultural) - Ziarul Timi?oara, Revista DeWest, Revista Orizont (2000-prezent)

 

4.      Lucr?ri prezentate la conferin?e (selec?ie)

 •  „Media Institutions in Romania: Balancing Economic Profit and Public Responsibility", lucrare prezentat? în cadrul simpozionului Ideologies, values and political behaviors in Central and Eastern Europe", organizat de Facultatea de ?tiin?e Politice din Universitatea de Vest (Timi?oara, 5-6 decembrie 2008).
 •  The concentration of media ownership in Romania", lucrare prezentat? în cadrul conferin?ei „6th International Conference on Communication and Mass-Media", organizat de Athens Institute for Education and Research (Atena, 19-20 mai 2008).
 •  „Journalism as an institution in Romania: Is content affected by ownership?", lucrare prezentat? în cadrul workshop-ului exploratoriu „Language, Concepts and Communication", organizat de Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale comunicarii din Universitatea de Vest, Timisoara (prin grant CNCSIS), (24-26 aprilie 2008)
 •  „The concentration of media ownership in post-communist Romania: Supporting or challenging pluralism and media freedom?", lucrare prezentat? la conferin?a „No end of transition? Understanding changes in media landscape and public rethoric of post-communist era", organizat de Slovene Communication Association (Ljubljana, 14-15 martie 2008)
 •  "Information Security in the EU: Policy trends and challenges" (Securitatea informa?iei în statele UE: Politici publice ?i provoc?ri), lucrarea sus?inut? în cadrul conferin?ei "European Culture and Society: The Challenge of Defining Security Issues", organizat de British Council si Centrul de Excelenta Jean Monnet din Universitatea de Vest (Timisoara, 6 martie 2008).
 • "Concentration and cross-ownership. Current trends on the Romanian media market" (Concentrarea ?i proprietatea încruci?at?. Evolu?ii actuale pe pia?a mediatic? din România), lucrare sus?inut? în cadrul conferin?ei CEU Graduate Conference in Social Sciences, "Challenges for CEE States in an Enlarging EU and a Globalizing World" (Budapesta, 25-27 mai 2007).
 • „Reclama institu?iei de pres? - marc? lingvistic? în (re)cunoa?terea discursului mediatic", lucrare sus?inut? în cadrul Simpozionului "?tiin?? ?i cunoa?tere: 140 de ani de cercetare academic? în România", organizat de Academia Român? - Filiala Timi?oara, Subcomitetul de Istoria ?i Filosofia ?tiin?ei ?i Tehnicii, Universitatea de Vest din Timi?oara, Institutul de Cercet?ri Social - Politice (28 aprilie 2006).
 • „Evolu?ii ale publicit??ii în presa româneasc? de tranzi?ie", lucrare sus?inut? în cadrul Simpozionului na?ional "Presa scris? româneasc? - Trecut. Prezent. Perspective", organizat de Facultatea de ?tiin?e Politice, Administrative ?i ale Comunic?rii, Universitatea Babe?-Bolyai (Cluj-Napoca, 25-26 noiembrie 2005).

 

5.       Lucr?ri publicate în reviste academice (selec?ie)

 • The UK Market for Independent Production: Toward a Local Hollywood? (Pia?a produc?torilor independen?i din Marea Britanie: Spre un Hollywood local?), publicat în International Journal of Communication Law and Policy (http://www.ijclp.net/), ianuarie 2008, ISSN 1439-6262
 • The Concentration of Media Ownership in Romania: Supporting or Challenging Pluralism and Media Freedom? (Concentrarea capitalului mediatic în România: În favoarea sau în detrimentul pluralismului ?i libert??ii presei?), articol publicat în Revista Europolis, editat? de Centrul de Analiz? Politic?, Universitatea Babe?-Bolyai, Cluj-Napoca, nr. 3 / 2008, ISSN 1582 - 4969
 • Politicile de marketing vs. libertatea editorial? - conflict real sau simpl? specula?ie?, articol publicat în revista Cultur? ?i Comunicare, editat? sub egida Academiei Române, filiala Timi?oara, anul II, 2008, nr. 2, ISSN 1843 - 343 X
 • Media Ownership Concentration in Romania (Concentrarea capitalului mediatic în România), articol publicat în revista Southeastern Europe Journal, vol. 1, winter 2007, ISSN 1756 - 1361
 • Media's role in political participation and civic engagement: Is entertainment a solution for the problem of political passivity? (Mass-media ?i problema implic?rii civice ?i politice în societate: Este divertismentul un antidot împotriva pasivit??ii?), articol publicat în Analele Universit??ii de Vest din Timi?oara, Seria Filosofie ?i ?tiin?e ale Comunic?rii, vol. II (XIX), 2007, ISSN 1842 - 6638

6.      Premii, burse, granturi

 • Burs? integral? (full scholarship) pentru participarea la School of Criticism and Theory, edi?ia a 32-a, organizat? la Cornell University, SUA, iunie-iulie 2008
 • Membru al grantului CNCSIS ob?inut în cadrul Planului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare ?i Inovare II, Programul "IDEI", cu proiectul pe tema „Limbaj, concepte ?i comunicare", 2008. Conduc?tor grant: conf. dr. Gh. Clitan.
 • Participant la grantul CNCSIS ob?inut în cadrul Planului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare ?i Inovare II, Programul "IDEI", cu proiectul pe tema Limbaj ?i dezvoltarea gândirii critice. Cazul revistelor de divertisment pentru tineret", 2008. Conduc?tor grant: prof. dr. Hortensia Pârlog.
 • Grantul "Magyar Telekom Scholarship", acordat pentru un an de studiu la Universitatea Central European? din Budapesta, 2006-2007
 • "Grand Prize for Excellence in Creative Writing", premiu acordat în cadrul Conferin?ei "15th Conference on British and American Studies", Universitatea de Vest, Timi?oara, 19-21 mai 2005

 

7.      C?r?i ?i traduceri publicate

 • Autor al volumului The Concentration of Media Ownership in Romania. Prefa?? de Prof. Dr. Marcel Tolcea. Ia?i: Ed. Institutul European, 2009. ISBN 978-973-611-590-5.
 • Co-traduc?tor al volumului Despre corp ?i ipostazele sale în teatrul shakesperian de Dana Percec. Timi?oara: Ed. Bastion, 2008. ISBN 978-973-88819-8-3.
 • Co-coordonator al volumului The Secret Sky. Timi?oara: Ed. Excelsior Art, 2006. ISBN (10) 973-592-154-5.

 

Last Updated ( Apr 18, 2009 at 10:32 AM )

Reviste

A.U.V.T.

Societati stiintifice

SRF-Timisoara

Alege alta culoare:

Visitors: 1778599
We have 1 guest online